titre

boule
 Trin di Carreto Ramado e di Cavaucado pèr vilo/vilage.


Pèr Dato

   

23 de Jun Signo (83)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

23 de Jun Barbentano (13)
Carreto Ramado(Federacioun Aupiho Durènço), de matin.

23 de Jun Barbentano (13)
Fiò de la Sant-Jan

24 de Jun Irago (13) 11 ouro de matin.
Carreto Ramado de Sant-Aloi (Federacioun Aupiho Durènço).

24 de Jun Alau (13)
Cavaucado de Sant-Jan. 10 ouro 45 de matin.
Vèndo dóu Gaiardet.

1ier de Juliet Auriòu (13)
Cavaucado de Sant-Aloi 10 ouro 30 de matin.

1ier de Juliet Castèu Reinard (13)
Carreto Ramado de Sant-Aloi (Federacioun Aupiho Durènço).

7 de Juliet Lunèu (34)
Carreto de Sagno.

8 de Juliet Lou Bausset (83)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

8 de Juliet RocoFort la Bedoulo (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

8 de Juliet Rougnouna (13)
Carreto Ramado de Sant-Aloi (Federacioun Aupiho Durènço).

7 de Juliet Tèndo (Tenda) (06)
Fiò de Sant-Aloi.

8 de Juliet Tèndo (Tenda) (06)
Cavaucado de Sant-Aloi e di Mulatié en matinado.

14 de Juliet Tres (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

15 de Juliet Castèu Goumbert (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. 10 ouro 30 de matin.

22 de Juliet Maiano (13)
Carreto Ramado de Sant-Aloi (Federacioun Aupiho Durènço).

22 de Juliet Plan dèi Cuco (13)
Cavaucado de la Santo-Madaleno. De matin.

29 de Juliet Gèmo (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

29 de Juliet Gravesoun (13)
Carreto Ramado de Sant-Aloi (Federacioun Aupiho Durènço).

4 d'Avoust Rian (83)
Carreto de la Sant-Laurèns.
Fèsto dóu 10en anniversàri.
Parado à10 ouro 30 de matin.

5 d'Avoust Castèu Reinard (13)
Carreto de la Madaleno vo di Republican.

5 d'Avoust Cujo lèi Pin (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

5 d'Avoust Nans lèi Pin (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

12 d'Avoust Bèu Dina (83)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

12 d'Avoust Lougis Nòu (Alau) (13)
Cavauvado de Sant-Aloi. De matin.

12 d'Avoust SantEstève dóu Grès (13)
Carreto Ramado de Sant-Aloi (Federacioun Aupiho Durènço).

15 d'Avoust Roco Vaire (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

15 d'Avoust Sant Roumié de Prouvènço (13)
Carreto Ramado di Jardinié. De matin.

16 d'Avoust Aureio (13)
Carreto Ramado di Cigaloun.

19 d'Avoust Aubagno (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

19 d'Avoust Óuliéulo (83)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

19 d'Avoust Rougnouna (13)
Carreto Ramado de Sant-Ro (Federacioun Aupiho Durènço).

26 d'Avoust Bourboun (13)
Carreto Ramado de Sant-Aloi (Federacioun Aupiho Durènço).

26 d'Avoust Lascours (Roco Vaire) (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

26 d'Avoust Tourve (83)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

2 de Setèmbre Palun de Novo (13)
Carreto Ramado de Sant-Ro (Federacioun Aupiho Durènço).

9 de Setèmbre Cassi (13)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

15 de Setèmbre Sant Cèri (83)
Cavaucado de Sant-Aloi. De matin.

16 de Setèmbre Castèu Reinard (13)
Carreto de la Crau, de la Sant-Omer o dis Enclume.

23 de Setèmbre Senas (13)
Carreto Ramado de la Sant-Amanet.

14 d’Óutobre MountFrin (30)
Carreto de la Sant-Vincèns o di Vigneiroun.

14 d’Óutobre Pourriero (83)
Cavaucado de Sant-Aloi.De matin.

11 de Nouvèmbre Aramoun (30)
Carreto de la Sant-Martin.


titre

17457